Medlemmer af Nive Å's Lystfiskerforening fisker stadig uden at indløse fiskekort. Og uden at have en gyldig kontrakt med kommunen. Her den første dag efter fredningen, den 16. januar 2011.
Medlemmer af Nive Å's Lystfiskerforening fisker stadig uden at indløse fiskekort. Og uden at have en gyldig kontrakt med kommunen. Her den første dag efter fredningen, den 16. januar 2011.
 
 
Af John Stæhr© E-mail       Opdateret 08.02.2011

Medlemmer af Nive Å's Lystfiskerforening
skal også indløse fiskekort til Nivå å.

Det ligger nu fast, efter mine oplysninger, at også medlemmer af Nive Å's Lystfiskerforening skal indløse fiskekort til Nive å. Hidtil har foreningen hævdet, at medlemskortet var lig med indløst fiskekort. Men den går ikke. Punktet i foreningens lejekontrakt med Kommunen - er nemlig glas klar. Der står:
  • Fiskekort skal indløses af alle, der ønsker at fiske i de omhandlede åstrækninger. Det vil sige, at både lejede forenings medlemmer, borgere i Fredensborg Kommune og andre personer skal indløse fiskekort.

Når borgere indløser fiskekort til 50 kr., udfyldes det med navn og dato for fiskeriet. Det samme er ikke tilfældet med foreningens medlemskort, som er en generel tilladelse til at fiske. Medlemskortet koster 300 kr om året og giver et ubegrænset antal fiskedage. Alle andre kan kun fiske 6 gange for det beløb. Ifølge kontrakten skal der gælde samme regler for alle. Medlemmer skal også indløse fiskekort med angivelse af konkret dato i hvert enkelt tilfælde, når andre skal.
De fleste medlemmer er ikke lokale, og deltager ikke i foreningens aktiviteter - bortset fra den fri adgang til fiske i Nivå å.

Dagkortet til 50 kr som alle kan købe
Dagkortet til 50 kr som andre skal købe.
Foreningens medlemskort som de hævder er indløst fiskekort.
 Foreningens medlemskort som de  hævder er indløst fiskekort.

Indbetaling af kontingent sker til Dansk Sportsfiskerforbund, hvor man også modtager medlemskortet fra. Kontingentet er 600 kr pr år, hvoraf de 300 kr går til Sportsfiskerforbundet. Hvis der ikke indløses dagkort for hver enkelt fiskedag, kan man ikke beregne beløbet der skal indbetales til ”Fonden til fiskeophjælpning og ferskvandspleje".

Fonden er gået glip af op til 46.200 kr.

Medlemmerne har ikke indløst fiskekort (dagkort) i den seneste lejeperiode, der går fra 1. marts 2007. ”Fonden til fiskeophjælpning og ferskvandspleje i Fredensborg Kommune” er dermed gået glip af et femcifret beløb, siden kontrakten blev indgået. Der må ligeledes være tale om et klart kontraktbrud fra foreningens side.
I skrivende stund er det ikke oplyst, om foreningen skal til lommerne og efterbetale det manglende beløb. Og hvordan man i givet fald vil opgøre det. Foreningen har aldrig ført særligt regnskab over salg af fiskekort til fordel for fonden. Fondens andel er overskuddet ved salg - efter fradrag af foreningens udgifter.

Hvis vi antager, at hvert af de ca 154 medlemmer fisker i Nivå å 6 gange om året, og fiskekortet koster 50 kr. Så kan det manglende beløb, i de 4 år, der er gået siden 2007, løbe op til 46.200 kr, minus et mindre beløb til udgifter. Penge der er god brug for til forbedringer af åen. Foreningen har ikke, i de seneste år, udsat en eneste fisk i åen.
Ved forhandlingerne forud for kontraktfornyelsen i 2007, forsøgte foreningen at inddrage fondens formue i klubkassen. Men det satte kommunen en stopper for.


Manglende lyst til forlængelse af kontrakten.

Den seneste lejekontrakt, udløb den 1. marts 2009 og der har ikke været kontakt mellem foreningen og kommunen om fornyelse af kontrakten, siden den * 29. september 2009. Og der er ingen forhandlinger i gang. Det virker som om kommunen ikke er særligt opsat på at forny lejekontrakten med Nive Å's Lystfiskerforening.

* Aktindsigt 26. januar 2011