Tilbage

E-mail sendt: 6. december 2002 12:41

Til: Kristian Raunkjær, Formand for Danmarks Jægerforbund
Emne: Duejagt

Kære Kristian Raunkjær

Inden jeg fremsender dette link til de respektive ordførere i Folketingets partier, med henblik på at de griber ind med lovgivning, vil jeg gerne høre din kommentar til vores oplevelser.

http://www.niveaa.dk/duejagt/index.htm

Det er min hjemmeside, hvor jeg beskriver den årlige beskydning af os i september. Vi ønsker den beskrevne sikkerhedsafstand indført ved lov, så vi igen kan færdes trygt i vore haver.

Med venlig hilsen
John Stæhr
Pressefotograf

Top
E-mail modtaget: 17. december 2002 16:20

Fra: "Stig Tjellegaard Møller" pressechef Danmarks Jægerforbund
Emne: SV: Duejagt

Kære John Stæhr,
Jeg har modtaget din mail via vores formand Kristian Raunkjær. Han mener åbenbart, at jeg som forfatter til nyligt udgivet bog om Skovduen, Jagten og Kulturen og i min egenskab af pressechef i Jægerforbundet, bør være den rigtige til at svare.

Overordnet må jeg sige, at sådan som duejagten er beskrevet på din hjemmeside, er den bestemt ikke i overensstemmelse med de jagtetiske regler. Der er ikke taget det fornødne hensyn til andre og andres ejendom, som der står i reglerne. Derudover er det i uoverensstemmelse med jagtloven, når haglene falder ned på huse og i kaffekopper, idet der jo står i jagtloven, at ingen må jage på en måde, der medfører haglnedfald på en anden persons bolig, have eller gårdsplads. Dette betyder naturligvis, at vi i Jægerforbundet tager skarpt afstand fra den udøvede duejagt i Nivå, sådan som den er beskrevet!

Din beskrivelse af sikkerhedsafstand i forbindelse med skudafgivelse fra haglgeværer med hagl nr. 5 er korrekt. Men sikkerhedsafstand og korrekt optræden i henhold til jagtloven og de jagtetiske regler bør ikke forveksles. Efter min mening kan man sagtens udøve jagt, hvis man f.eks. sidder 200 meter fra beboelsesbygninger og ved sin skydning tager hensyn hertil.
Et skud foretaget i korrekt retning, altså bort fra beboelsesbygninger vil næsten ikke kunne høres, især ikke hvis vinden bærer bort, og der i øvrigt er beplantning imellem. Det væsentligste er, at skudafgivelsen bliver foretaget således, at den ikke er direkte farlig, til gene eller der forekommer haglnedfald. Men når det er sagt, siger det sig selv, at udøves jagt i nærheden af beboelsesbygninger, og der på forhånd ikke er indgået en aftale mellem jægere og beboere, bør man som jæger rette henvendelse og høre om, hvorvidt beboeren/beboerne vil føle sig generet af jagtudøvelsen. Det ville i givet fald, hvis dialogen er positiv, måske også føre til at eventuelt anskudt vildt kunne findes, apporteres og aflives.

Med venlig hilsen
Danmarks Jægerforbund
Stig T. Møller Pressechef

Top
E-mail sendt: 17. december 2002 22:49

Til: Stig Tjellegaard Møller, pressechef Danmarks Jægerforbund
Emne: Re: Duejagt

Kære Stig Tjellegaard Møller

Tak for dit svar.
Som det fremgår af kortet på min hjemmeside, er der i hvert fald to befærdede veje inden for sikkerhedsafstanden, plus diverse stier. Stedet, er efter min mening, overhovedet ikke egnet til jagt. Uanset hvor geværmundingen peger hen, kan der komme mennesker inden for sikkerhedsafstanden. Men det er desværre lovligt.

Det er dette forhold jeg nu vil bede politikerne om at lovgive imod. Hvis du ikke har noget imod det , vil jeg lægge vores e-mail udveksling ind på min hjemmeside. Og derefter sende linket til min "duejagtside" til de politiske partier + ministeren, som angivet i mit brev til formanden.

Med venlig hilsen
John Stæhr
Pressefotograf

Top
E-mail modtaget: 18. december 2002 13:20

Fra: "Stig Tjellegaard Møller" pressechef Danmarks Jægerforbund
Emne: SV: Duejagt

Kære John Stæhr,
Det er helt i orden at lægge vores e-mail udveksling ind på din hjemmeside.

Med venlig hilsen
Danmarks Jægerforbund
Stig T. Møller

Top

Tilbage        Tilbage